Σε συνέχεια της με αριθμ 1298/16-09-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στην κινητικότητα για σπουδές στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού, που εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των υποψήφιων, παραθέτουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων ανά Τμήμα.

Δείτε τα αποτελέσματα στο σχετικό αρχείο