Στο πλαίσιο της δράσης “Kινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση προσωπικού (ΗΕ-STT-P)” του προγράμματος Erasmus+, ενθαρρύνεται η κινητικότητα του προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου με σκοπό την επιμόρφωση μέσω υποτροφιών που χορηγούνται από το ΙΚΥ.

Η μετακίνηση θα πρέπει να πραγματοποιείται κυρίως σε Πανεπιστήμια που διοργανώνουν Εβδομάδες Επιμόρφωσης Προσωπικού (Staff Training Week). Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένο Inter-Institutional Agreement με το Ίδρυμα υποδοχής που προβλέπει επιμόρφωση προσωπικού πριν την έγκριση της μετακίνησης.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες εβδομάδες επιμόρφωσης προσωπικού βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  http://staffmobility.eu/staff-week-search

Επισυνάπτονται:

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. ΑΙΤΗΣΗ
3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

4. STAFF MOBILITY AGREEMENT FOR TRAINING