Σε συνέχεια της με αριθμ. 1512/27-06-2017 ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στη δράση “Κινητικότητα για πρακτική άσκηση”, που εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των υποψήφιων, παραθέτουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Δείτε το σχετικό αρχείο