Σε συνέχεια της με αριθμ. 1695/20-02-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στη Δράση “Κινητικότητα για σπουδές” στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού, που εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των υποψήφιων, παραθέτουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων με βαθμολογική κατάταξη.

Δείτε το αρχείο