Λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθμ. 1512/27-06-2017 ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στη δράση κινητικότητα για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, που εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των υποψήφιων, παραθέτουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Δείτε το σχετικό αρχείο της ανακοίνωσης