Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου προσφέρει δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος  Erasmus+.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σχετική παρουασίαση.