Ανακοινώθηκαν οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις διεθνείς δράσεις του Erasmus+ για το 2017 (Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Capacity Building in the field of Higher Education, Jean Monnet Activities) στον παρακάτω σύνδεσμο https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a03_en.

Στην ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions_en), θα βρείτε χρηστικές οδηγίες, οδηγούς συμπλήρωσης της αίτησης, διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων, ηλεκτρονικές αιτήσεις (e-forms), κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.ά. που αφορούν τις παραπάνω δράσεις.