Δείτε προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης από τον φορέα Spain Internship SC (www.spain-internship.comστα αντικείμενα:

Οικονομικά – Διοίκηση

Νέες τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών

Εκπαίδευσης – Προσχολικής Αγωγής

Υπηρεσίες φιλοξενίας