Δείτε την παρουσίαση του φορέα και τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης στη Σλοβακία