Προκηρύσσεται μια θέση πρακτικής άσκησης για φοιτητή/τρια που θα απασχοληθεί στο Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου, με έδρα την Άρτα, υποστηρίζοντας τις εργασίες του γραφείου σε θέματα που αφορούν εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές καθώς και σε διάφορα διαδικαστικά θέματα διαχείρισης του προγράμματος ERASMUS+.

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση