Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών έχει αναρτηθεί προκήρυξη για προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών σε Ελληνικές Αρχές στο εξωτερικό που αφορούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και το αρχείο με τις προσφερόμενες θέσεις.

Επισημαίνεται ότι όλες οι προφερόμενες θέσεις δεν είναι επιλέξιμες για μετακίνηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+. Υπενθυμίζεται ότι οι επιλέξιμες χώρες του Προγράμματος Erasmus+ είναι οι εξής: χώρες Ε.Ε., Ισλανδία, Νορβηγία, Λίχτενστάιν, Τουρκία, ΠΓΔΜ.

Στην ανακοίνωση του ΙΚΥ αναφέρεται η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές:

1. Οι φοιτητές θα υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην/στις Αρχή/Αρχές του εξωτερικού που τους ενδιαφέρει.

Για τις προσφερόμενες θέσεις σε Αρχές που βρίσκονται σε επιλέξιμες χώρες του Προγράμματος Erasmus+, οι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τις εσωτερικές ημερομηνίες που θέτουν τα Ιδρύματα για την υποβολή αίτησης μετακίνησης με το Πρόγραμμα Erasmus+, ώστε να υποβάλουν εμπρόθεσμα και τη σχετική αίτηση στο γραφείο Erasmus του Ιδρύματος τους.

Οι φοιτητές εφόσον γίνουν αρχικώς δεκτοί από την εκάστοτε Αρχή, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Ιδρυμα που φοιτούν Letter of Acceptance, ώστε να προχωρήσει η όλη διαδικασία. Ως γνωστόν, θα πρέπει να υπογραφεί στη συνέχεια τριμερής σύμβαση μεταξύ του ιδρύματός, του φοιτητή και της Αρχής στο εξωτερικό, είτε λάβει ο φοιτητής χρηματοδότηση, είτε πρόκειται για Erasmus+ zero grant μετακίνηση.

2. Όσον αφορά στις θέσεις που δεν είναι επιλέξιμες με βάση τους κανόνες του Προγράμματος Erasmus+ (βλ. πεδίο 5 της προκήρυξης), οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Ιδρύματός τους με τη μορφή συστατικής επιστολής από τον καθηγητή τους. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και σε αυτή την περίπτωση υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην/στις Αρχή/Αρχές του εξωτερικού που τους ενδιαφέρει. Σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί, δεν έχει κάποια άλλη υποχρέωση το Ίδρυμα απέναντι στο ΥΠΕΞ (υπογραφή σύμβασης μετακίνησης όπως γίνεται στο πλαίσιο του Erasmus+).