Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής χρηματοδοτείται κινητικότητα  προσωπικού ΑΕΙ στο εξωτερικό με σκοπό τη διδασκαλία ή την επιμόρφωση μέσω υποτροφιών που χορηγούνται από το ΙΚΥ.

Τα μέλη του προσωπικού που μετακινούνται γίνονται δέκτες νέων εμπειριών και πρακτικών αποκτώντας νέες γνώσεις και δεξιότητες ή εμπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχουσες.

Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία 

Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ να διδάξει σε ένα συνεργαζόμενο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Η κινητικότητα του προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία δύναται να αφορά οποιαδήποτε θεματική ενότητα/ ακαδημαϊκό κλάδο.

Κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για Επιμόρφωση

Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό και στο διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχει σε δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια) ή παρακολούθησης εργασίας σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα, ή άλλο σχετικό φορέα του εξωτερικού, σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Οι υποτροφίες που χορηγούνται από το ΙΚΥ, έχουν σκοπό να καλύψουν τις δαπάνες κινητικότητας, δηλαδή έξοδα ταξιδιού και δαπάνες διαβίωσης στη χώρα υποδοχής.

Το ποσό της υποτροφίας διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ανώτατα ποσά αποζημίωσης ανά χώρα, όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το εργαλείο στον παρακάτω σύνδεσμο της νέας ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4

Η κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού πρέπει να υλοποιείται το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Συχνές ερωτήσεις – έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επισκεφτείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΙΚΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – κινητικότητα για διδασκαλία, ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017

Πρόσκληση για επιμόρφωση προσωπικού – ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017

iMotion logo

 

 

Πλατφόρμα με πληροφορίες για Staff Training Courses στην Ευρώπη