Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου να συμμετέχουν στη δράση κινητικότητας για σπουδές στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού για το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18.

Δείτε την πρόσκληση και την αίτηση και το αρχείο με τις προσφερόμενες θέσεις στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Erasmus (τηλ.: 26810 50544, fax: 26810 50549, e – mail: erasmus@teiep.gr)