Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση (placement) σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και πρόσφατα απόφοιτοι. Οι απόφοιτοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για το διάστημα που διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα (πριν την απονομή του τίτλου του αντίστοιχου κύκλου σπουδών) και η μετακίνησή τους θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη του πρώτου έτους από την αποφοίτησή τους.

Δείτε το αρχείο της πρόσκλησης

  1. Αίτηση
  2. Έγγραφο αποδοχής από το φορέα πρακτικής άσκησης
  3. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Ηπείρου
  4. Βιβλίο Πρακτικής
  5. Οδηγίες Συμπλήρωσης Βιβλίου Πρακτικής