Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της εταιρείας Air France, θέτει σε λειτουργία ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας  που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών ΑΕΙ.

Δείτε την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μεταπτυχιακού επιπέδου, ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018.