Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου να συμμετέχουν στην κινητικότητα για σπουδές στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

  1. Το Πρόγραμμα Erasmus+ απευθύνεται στους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους φοιτητές είναι να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος των σπουδών τους, δηλαδή να είναι εγγεγραμμένοι στο 2ο έτος σπουδών.

  2. Οι φοιτητές πρέπει να είναι Υπήκοοι χώρας που μετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus+ ή Υπήκοοι άλλων χωρών που είναι εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ Ηπείρου, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
http://www.iky.gr/erasmus-plus-evrwpaiki-prosklisi/epileximes-xores

 

Δείτε την Πρόσκληση Κινητικότητας για Σπουδές Εαρινού Εξαμήνου 2014 – 2015