Στο πλαίσιο της δράσης “Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία (ΗΕ-STA-P)” του προγράμματος Erasmus+ ενθαρρύνεται η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου με σκοπό την διδασκαλία σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης των επιλέξιμων χωρών (τα 28 κράτη – μέλη της Ε.Ε. και οι χώρες: Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Τουρκία και ΠΓΔΜ), μέσω επιχορηγήσεων που χορηγούνται από το ΙΚΥ.

Προβλέπεται η μετακίνηση μελών του προσωπικού, οι οποίοι θα γίνουν δέκτες νέων εμπειριών και πρακτικών αποκτώντας νέες γνώσεις και δεξιότητες ή εμπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχουσες.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει Δια-Ιδρυματική Συμφωνία (Inter-Institutional Agreement) σε ισχύ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μεταξύ των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (TEI Ηπείρου και Ιδρύματος Υποδοχής).

Ο κατάλογος των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες με το ΤΕΙ Ηπείρου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://erasmus.teiep.gr/) και ανανεώνεται τακτικά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 18/05/2018

Πρόσκληση

Αίτηση