Στο πλαίσιο της δράσης “Kινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση” του προγράμματος Erasmus+, ενθαρρύνεται η κινητικότητα του προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου με σκοπό την επιμόρφωση μέσω επιχορήγησης του ΙΚΥ. Η κινητικότητα για επιμόρφωση επιτρέπει στο διδακτικό και στο διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να συμμετάσχει σε δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια, ημερίδες κ.α.) ή παρακολούθησης εργασίας σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ή άλλο φορέα των επιλέξιμων χωρών (τα 28 κράτη – μέλη της Ε.Ε. και οι χώρες: Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Τουρκία και ΠΓΔΜ).

Η μετακίνηση για επιμόρφωση μπορεί να πραγματοποιηθεί:

  1. σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα στο πλαίσιο υπογεγραμμένης Διμερούς Συμφωνίας (inter-institutional agreement)
  2. σε Ιδρύματα των επιλέξιμων χωρών του προγράμματος που διοργανώνουν εβδομάδες επιμόρφωσης προσωπικού (staff training week). Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες εβδομάδες επιμόρφωσης προσωπικού βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  staffmobility.eu/staff-week-search (iMOTION project), και
  3. σε οργανισμούς, ινστιτούτα και επιχειρήσεις των επιλέξιμων χωρών του προγράμματος

Οι δραστηριότητες επιμόρφωσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 18/05/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ