Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος Erasmus+ (πρώην LLP Erasmus) του ΤΕΙ Ηπείρου.

To ΤΕΙ Ηπείρου συμμετείχε ενεργά στο Πρόγραμμα LLP Erasmus λειτουργώντας είτε ως φορέας προέλευσης είτε ως φορέας υποδοχής, για εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές καθώς και για προσωπικό του Ιδρύματος και των συνεργαζόμενων ξένων Ιδρυμάτων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα.

Το ΤΕΙ Ηπείρου είναι κάτοχος του Πανεπιστημιακού Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) παρέχοντας τη δυνατότητα μετακίνησης στους φοιτητές του για σπουδές και για πρακτική άσκηση, και στο προσωπικό για διδασκαλία και επιμόρφωση για το διάστημα 2014 – 2020, στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού.

Institutional Erasmus Code: G ARTA01
Erasmus Charter Number: 29125-LA-1-2014-1-GR-E4AKA1-ECHE

 

Ο κατάλογος των Ιδρυμάτων που απέκτησαν τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής.