ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Διάγραμμα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

Μαθήματα Γενικής Υποδομής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
AFL1010 Γλώσσα Α' (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) 5
AFL1020 Γλώσσα Β' (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) 5
AFL1031 Μικροοικονομική 5
AFL1041 Διοίκηση Επιχειρήσεων 5
AFL1050 Ηλεκτρονική Επεξεργασία Κειμένων 5
AFL1061 Αστικό Δίκαιο 5
AFL2010 Γλώσσα Α' (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) 5,5
AFL2020 Γλώσσα Β' (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) 5,5
AFL2030 Μάρκετινγκ 4
AFL2041 Μακροοικονομία 5,5
AFL2050 Πολιτική Επιστήμη 4,5
AFL2070 Τεχνικές Έκφρασης & Επικοινωνίας 5
AFL2080 Γλώσσα Γ' (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) 5
AFL2090 Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 5
AFL3010 Γλώσσα Α' (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) 6
AFL3020 Γλώσσα Β' (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) 6
AFL3050 Γλώσσα Γ' (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Ρώσικα) 5
AFL3060 Διαπολιτισμική Επικοινωνία 5
AFL3080 Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης Ι 5
AFL4010 Γλώσσα Α' (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) 6
AFL4020 Γλώσσα Β' (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) 6
AFL4060 Γλώσσα Γ' (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρώσικα) 5
AFL4080 Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης ΙΙ 5
AFL4090 Διεθνές Δίκαιο 5
AFL4100 Νεοελληνική Γλώσσα Ι
5
AFL5010 Γλώσσα Α' (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) 6
AFL5020 Γλώσσα Β' (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) 6
AFL5030 Ευρωπαϊκοί Θεσμοί 4,5
AFL5060 Γλώσσα Γ' 4,5
AFL5110 Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ
4,5
AFL6010 Γλώσσα: Α' 6
AFL6020 Γλώσσα: Β' 6
AFL6030 Μεθοδολογία Έρευνας 6
AFL6060 Διερμηνία Διαπραγματεύσεων Γλώσσα Α' 6
AFL6080 Γλώσσα Γ' 6
AFL6090 Δημόσια Διοίκηση 6
AFL6140 Εργασιακές Σχέσεις 6
AFL7042 Σεμινάριο Τελειοφοίτων 1,5
AFL7090 Διεθνείς Σχέσεις 6

 

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
AFL2060 Οικονομικά Μαθηματικά 5
AFL3030 Χρηματοοικονομική Λογιστική 6,5
AFL3040 Στατιστική των Επιχειρήσεων 6,5
AFL3070 Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 5
AFL4040 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 4
AFL4050 Δημόσιες Σχέσεις 5
AFL4070 Τουριστική Οικονομία 5
AFL6070 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6
AFL7010 Νέες Τεχνολογιές στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών 6
AFL7020 Διδακτική της Ξένης Γλώσσας 6
AFL7070 Δεοντολογία Επαγγέλματος 6
AFL7080 Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις 6
AFL7100 Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός 6

 

Μαθήματα Ειδικότητας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
AFL4030 Διεθνές Μάνατζμεντ 4
AFL5040 Γενική Μετάφραση Γλώσσας Α' 4,5
AFL5050 Γενική Μετάφραση Γλώσσας Β' 4,5
AFL5070 Λογιστική Κόστους 4,5
AFL5080 Διεθνές Μάρκετινγκ 4,5
AFL5090 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MΙS) 4,5
AFL5100 Βασικές Αρχές Λεξικογραφίας 4,5
AFL5120 Χρηματοοικονομική της Διοίκησης 4,5
AFL5130 Εφοδιαστική 4,5
AFL5140 Επιχειρησιακή Έρευνα 4,5
AFL5150 Διοίκηση Έργου 4,5
AFL6040 Εξειδικευμένη Μετάφραση Γλώσσας Α' 6
AFL6050 Εξειδικευμένη Μετάφραση Γλώσσας Β' 6
AFL6100 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 6
AFL6110 Οικονομική Γεωγραφία 6
AFL6120 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 6
AFL6130 Διαχείριση Επιχειρησιακού Κινδύνου 6
AFL7030 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 4,5
AFL7050 Εξειδικευμένη Μετάφραση Γλώσσας Α' ΙΙ 6
AFL7060 Εξειδικευμένη Μετάφραση Γλώσσας Β' ΙΙ 6
AFL7110 Χώρα και Πολιτισμός Γλώσσας Α' 6
AFL7120 Χώρα και Πολιτισμός Γλώσσας Β' 6
AFL7130 Εμπορικό Δίκαιο 6
AFL7140 Διεθνές Εμπόριο 6
AFL801 Πτυχιακή Εργασία 20
AFL802 Πρακτική Άσκηση 10
 

Free template 'Colorfall' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!