Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος Erasmus+ του ΤΕΙ Ηπείρου.

To ΤΕΙ Ηπείρου συμμετείχε ενεργά στο Πρόγραμμα LLP Erasmus λειτουργώντας είτε ως φορέας προέλευσης είτε ως φορέας υποδοχής, για εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές καθώς και για προσωπικό του Ιδρύματος και των συνεργαζόμενων ξένων Ιδρυμάτων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα.

Το ΤΕΙ Ηπείρου είναι κάτοχος του Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) παρέχοντας τη δυνατότητα μετακίνησης στους φοιτητές για σπουδές και για πρακτική άσκηση, και στο προσωπικό για διδασκαλία και επιμόρφωση για το διάστημα 2014 – 2020, στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού.

Erasmus Code: G ARTA01

Erasmus Charter Number: 29125-LA-1-2014-1-GR-E4AKA1-ECHE

PIC Number: 997876249

Ο κατάλογος των Ιδρυμάτων που απέκτησαν τον Erasmus Χάρτη για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατάλογος Συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων (Οκτώβριος 2017)