Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής επιχορηγείται κινητικότητα προσωπικού ΑΕΙ στο εξωτερικό με σκοπό τη διδασκαλία ή την επιμόρφωση μέσω υποτροφιών που χορηγούνται από το ΙΚΥ.

Τα μέλη του προσωπικού που μετακινούνται γίνονται δέκτες νέων εμπειριών και πρακτικών αποκτώντας νέες γνώσεις και δεξιότητες ή εμπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχουσες.

Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία 

Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ να διδάξει σε ένα συνεργαζόμενο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Η κινητικότητα του προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία δύναται να αφορά οποιαδήποτε θεματική ενότητα/ ακαδημαϊκό κλάδο.

Κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για Επιμόρφωση

Η κινητικότητα για επιμόρφωση επιτρέπει στο διδακτικό και στο διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να συμμετάσχει σε δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια, ημερίδες) ή παρακολούθησης εργασίας σε οποιοδήποτε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ή άλλο φορέα των επιλέξιμων χωρών (τα 28 κράτη – μέλη της Ε.Ε. και οι χώρες: Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Τουρκία και ΠΓΔΜ).

Η καταβολή επιχορήγησης συμβάλει στην κάλυψη δαπανών ταξιδίου και διαβίωσης της περιόδου διαμονής στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών διαβίωσης υπολογίζεται βάσει των ημερησίων ή εβδομαδιαίων ποσών αποζημίωσης ανά χώρα υποδοχής που ορίζονται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού  – ΙΚΥ.

Το ποσό της επιχορήγησης διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ανώτατα ποσά αποζημίωσης ανά χώρα, όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το εργαλείο στον παρακάτω σύνδεσμο της νέας ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4

Η κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού πρέπει να υλοποιείται το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Συχνές ερωτήσεις – έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επισκεφτείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΙΚΥ

iMotion logo

 

 

Πλατφόρμα με πληροφορίες για Staff Training Courses στην Ευρώπη