1. Αίτηση για Πρακτική Άσκηση
  2. Σύμβαση κινητικότητας για πρακτική άσκηση
  3. Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης και Δέσμευσης Ποιότητας