Η κινητικότητα φοιτητών Erasmus με σκοπό τις σπουδές βασίζεται σε διαπανεπιστημιακές συμφωνίες ανάμεσα σε ιδρύματα, κάθε ένα από τα οποία διαθέτει Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus. Το ίδρυμα προέλευσης παρέχει πλήρη αναγνώριση για τη χρονική περίοδο των σπουδών που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους φοιτητές να ζήσουν στο εξωτερικό, να κάνουν νέες φιλίες, να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς, να μάθουν μια ξένη γλώσσα, αλλά και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να έχει ως στόχο να αναδείξει μεν τους άριστους αλλά και να βελτιώσει τις δεξιότητες των λιγότερο «ταλαντούχων», ώστε να έχουν όλοι την ευκαιρία να προσφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας τους, αλλά και της Ευρώπης. Το Πρόγραμμα ERASMUS δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους αποδεδειγμένα είναι άριστοι, αλλά αγκαλιάζει συγχρόνως όσους δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα τις δυνατότητές τους. Αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης και αυτό ακριβώς μαρτυρούν οι εμπειρίες των φοιτητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Διάρκεια Κινητικότητας

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών, συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους). Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση).

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατοι απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στο πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά την διάρκεια του οποίου αιτούνται. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, σε επιχείρηση ή οργανισμό σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να απευθυνθούν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/Erasmus του Ιδρύματός τους όπου θα καταθέσουν αίτηση, κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους.

Σημειώνεται ότι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα! Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή πρακτική άσκηση με το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP Erasmus), μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, συνυπολογίζοντας στο διάστημα αυτό τη διάρκεια της προηγούμενης μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.

Διαβάστε εδώ την ηλεκτρονική έκδοση με τίτλο «Το Πρόγραμμα Erasmus για τους φοιτητές “Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής»