Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου να συμμετέχουν στην κινητικότητα για σπουδές στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το Πρόγραμμα Erasmus+ απευθύνεται στους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου.

Οι φοιτητές

  1. πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος των σπουδών τους
  2. πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που μετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus+ ή υπήκοοι άλλων χωρών που είναι εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ Ηπείρου, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-2007) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία
  3. μπορούν να πραγματοποιήσουν ΜΟΝΟ δύο περιόδους κινητικότητας Erasmus+: μια για σπουδές και μια για πρακτική άσκηση. Σε κάθε περίπτωση η συνολική χρονική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 12 μήνες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι ακόλουθες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των υπερπόντιων χωρών και των περιοχών των χωρών κρατών μελών της ΕΕ, μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του Erasmus+

Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Αυστρία, Εσθονία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Φινλανδία, Λετονία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Λιθουανία, Σλοβακία, Κροατία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Ισπανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο

Xώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

ΠΓΔΜ, Λιχτενστάιν, Τουρκία, Ισλανδία, Νορβηγία

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλέξιμες χώρες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: http://www.iky.gr/eggrafa-eplus/epileximesxores