Τμήμα Τμηματικός Υπεύθυνος Τηλέφωνο e-mail
Διοίκησης Επιχειρήσεων Καρρά Αναστασία
Καθηγήτρια Εφαρμογών
26650 – 49860 tkarra@teiep.gr
Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Παπαδάκη Ειρήνη Επίκουρη Καθηγήτρια 26810 – 50540 papadaki@teiep.gr
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παππά Παρασκευή
Καθηγήτρια Εφαρμογών
26820 – 50561 pvpappa@teiep.gr
Λογοθεραπείας Τόκη Ευγενία
Επίκουρη Καθηγήτρια
26510 – 50720 toki@ioa.teiep.gr
Μηχανικών Πληροφορικής Λιαροκάπης Δημήτριος
Καθηγητής Εφαρμογών
26810 – 50323 dili@teiep.gr
Νοσηλευτικής Μαντζούκας Στέφανος
Αναπληρωτής Καθηγητής
26510 – 50775 smantzoukas@ioa.teiep.gr
Προσχολικής Αγωγής Τύμπα Ελένη

Επίκουρη Καθηγήτρια

26510 – 50745 etimpa@ioa.teiep.gr
Τεχνολόγων Γεωπόνων Κανταρτζής Αλέξανδρος
Καθηγητής
26810 – 50252 alkan@teiep.gr