Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: Δικτυακός τόπος Erasmus+
http://www.iky.gr/erasmusplus

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: δικτυακός τόπος Erasmus+
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Erasmus+ στο Facebook
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

Erasmus Student Network (ESN) Greece
http://www.esngreece.gr/

ESN Newsletter
http://www.esn.org/newsletter

European Commission: EACEA – The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Erasmus+
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

ECTS
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ects_en.htm

Europass: Νέες προοπτικές μάθησης και εργασίας στην Ευρώπη

EurydiceThe Eurydice Network provides information on and analyses of European education systems and policies

IMOTION – online platform about staff training events organised in Europe

Praxis: the European Centre for Project/Internship Excellence – Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

ErasmusIntern.org – Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

European Funding Guide: Υποτροφίες για σπουδές